Autentifikace a autorizace

OBI EE - Autentifikace uživatelů Základy autentifikace s odkazem na dokumentaci a ukázka Autentifikace oproti databázi v kombinaci s externí tabulkou pro autorizaci.

Autentikace uživatelů oproti MS Active Directory a jiným LDAP serverům

Enabling Oracle Single Sign-On for Oracle Business Intelligence

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License